• Boek 2 Artikel 145 (2:145 BW)

    Bezoldiging commissarissen

    1. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.