• Boek 2 Artikel 145 (2:145 BW)

    Bezoldiging commissarissen

    1. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.
    2. Indien aandelen van de vennootschap of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, zijn de artikelen 135a en 135b van overeenkomstige toepassing.