• Boek 2 Artikel 333l (2:333l BW)

    Nietigheid of vernietiging

    1. De nietigheid of vernietiging van een fusie op grond van deze afdeling kan niet worden uitgesproken. Artikel 323 is niet van toepassing.