• Boek 2 Artikel 2 (2:2 BW)

  Kerkgenootschappen

  1. Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid.
  2. Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. Met uitzondering van artikel 5 gelden de volgende artikelen van deze titel niet voor hen; overeenkomstige toepassing daarvan is geoorloofd, voor zover deze is te verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen.

  Toelichting

  In dit artikel wordt bepaald dat kerkgenootschappen rechtspersoonlijkheid bezitten. Kerkgenootschappen zijn daardoor zelfstandig drager van rechten en plichten.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.