• Boek 2 Artikel 86b (2:86b BW)

  Erkenning

  1. Behoudens het bepaalde in artikel 86a lid 2 geschiedt de erkenning in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.
  2. Bij erkenning op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel wordt een gedagtekende verklaring geplaatst op het overgelegde stuk.
  3. De betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.

  Toelichting

  Er kunnen bepaalde rechten verbonden zitten aan aandelen. De aandeelhouder kan deze rechten pas uitoefenen nadat de vennootschap de levering van de aandelen heeft erkend. Of als de levering aan de vennootschap wordt betekend.

  Erkenning kan in de akte zelf, dan wel door middel van overlegging. Er dient dan een notarieel afschrift of uittreksel van die akte te worden overlegd.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.