• Boek 2 Artikel 380d (2:380d BW)

    Opgave van winstbewijzen

    1. De rechtspersoon doet opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven.