• Boek 2 Artikel 215 (2:215 BW)

    Delgen tekort

    1. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.