• Boek 2 Artikel 126 (2:126 BW)

    Authentiek afschrift wijziging

    1. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het handelsregister.