• Boek 2 Artikel 383a (2:383a BW)

    Bestemming van het resultaat

    1. De in artikel 360 lid 3 bedoelde stichtingen en verenigingen vermelden zowel de statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat als de wijze waarop het resultaat na belastingen wordt bestemd.