• Boek 2 Artikel 434 (2:434 BW)

  Overlopende activa

  1. Onder de overlopende activa worden afzonderlijk opgenomen:
   1. vervallen, maar nog niet opeisbare rente en huur;
   2. overlopende acquisitiekosten, voor zover niet reeds in mindering gebracht op de technische voorziening niet-verdiende premies dan wel op de technische voorziening levensverzekering;
   3. overige overlopende activa.
  2. Vermeld worden de overlopende acquisitiekosten voor onderscheidenlijk levensverzekering en schadeverzekering.