• Boek 2 Artikel 104 (2:104 BW)

    Tekort delgen

    1. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.