• Boek 2 Artikel 254 (2:254 BW)

    Schorsing en ontslag commissaris

    1. Een commissaris kan worden geschorst en ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming. De statuten kunnen bepalen dat een commissaris eveneens kan worden ontslagen door de algemene vergadering. Het voorgaande is niet van toepassing indien artikel 271 lid 2 en lid 3, of artikel 271a van toepassing is.
    2. Het tweede en het derde lid van artikel 244 van dit Boek zijn van overeenkomstige toepassing.