• Boek 2 Artikel 380c (2:380c BW)

    Bestemming van de winst

    1. De rechtspersoon doet opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, het voorstel daartoe.