• Boek 2 Artikel 431 (2:431 BW)

    Overige financiële beleggingen

    1. Artikel 368 lid 1 is niet van toepassing op de overige financiële beleggingen, bedoeld in artikel 430 lid 1, onder c.