• Boek 2 Artikel 108 (2:108 BW)

    Jaarlijks algemene vergadering

    1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden.
    2. Wanneer bij de statuten niet een kortere termijn is gesteld, wordt de jaarvergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap.