• Boek 2 Artikel 136 (2:136 BW)

    Aangifte faillietverklaring

    1. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, is het bestuur zonder opdracht der algemene vergadering niet bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de naamloze vennootschap.