• Boek 2 Artikel 34 (2:34 BW)

    Lidmaatschap vereniging

    1. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk, tenzij de statuten anders bepalen.
    2. Tenzij de statuten van de vereniging anders bepalen, gaat het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, over op de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving op een van de verkrijgende rechtspersonen.