• Boek 2 Artikel 299a (2:299a BW)

    Vermelden netto-omzet ondernemingen

    1. Een stichting die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen.