• Boek 2 Artikel 180 (2:180 BW)

  Inschrijving handelsregister

  1. De bestuurders zijn verplicht de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister en een authentiek afschrift van de akte van oprichting en van de daaraan ingevolge artikel 204 gehechte stukken neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
  2. De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat de opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister, vergezeld van de neer te leggen afschriften, is geschied.

  Toelichting

  De BV moet verplicht ingeschreven worden in het handelsregister. Dit volgt ook op de Handelsregisterwet. Inschrijving gebeurt bij de Kamer van Koophandel. Het is verboden en ook strafbaar om niet te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Handelsregisterwet. Elke bestuurder is verplicht om hieraan te voldoen. Dit maakt dus dat iedere bestuurder bevoegd is gerechtigd is om de benodigde gegevens in te schrijven.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.