• Boek 2 Artikel 66 (2:66 BW)

  Statuten naamloze vennootschap

  1. De akte van oprichting moet de statuten van de naamloze vennootschap bevatten. De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van de vennootschap.
  2. De naam vangt aan of eindigt met de woorden Naamloze Vennootschap, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort tot "N.V.".
  3. De zetel moet zijn gelegen in Nederland.

  Toelichting

  In artikel 2:66 BW en nog een paar andere artikelen worden minimumvereisten gegeven voor de akte van oprichting van de NV en de inhoud daarvan.

  Statuten

  Op grond van de statuten van de NV wordt de organisatie intern geregeld. Ook de manier waarop de NV optreedt tegenover derde wordt geregeld in de statuten. In de statuten moeten de naam, de zetel en het doel van de NV worden opgenomen.

  De naam van een NV mag niet in strijd zijn met de Handelsnaamwet 1921. Het gaat erom dat je niet een naam aan je NV geeft die een ander ook heeft of waar een ander recht op heeft. De zetel van de NV moet zich binnen Nederland bevinden. Het gaat hier om de statutaire zetel. Als die niet in Nederland is gevestigd, is er ook geen sprake van een NV naar Nederlands recht. Ook het doel van de NV moet in de statuten worden opgenomen. Het doel bepaalt eigenlijk op welk terrein de NV werkzaam wil zijn en welke werkzaamheden de NV beoogd te verrichten.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.