• Boek 2 Artikel 380 (2:380 BW)

    Werkzaamheden in verschillende bedrijfstakken

    1. Indien de inrichting van het bedrijf van de rechtspersoon is afgestemd op werkzaamheden in verschillende bedrijfstakken, wordt met behulp van cijfers inzicht gegeven in de mate waarin elk van de soorten van die werkzaamheden tot de netto-omzet heeft bijgedragen.
    2. De netto-omzet wordt op overeenkomstige wijze gesplitst naar de onderscheiden gebieden waarin de rechtspersoon goederen en diensten levert.
    3. Artikel 379 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.