• Boek 2 Artikel 127 (2:127 BW)

    Wijziging tijdens faillissement

    1. Gedurende het faillissement der naamloze vennootschap kan in haar statuten geen wijziging worden aangebracht dan met toestemming van de curator.