• Boek 2 Artikel 196 (2:196 BW)

  Uitgifte en levering

  1. Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. Geen afzonderlijke akte is vereist voor de uitgifte van aandelen die bij de oprichting worden geplaatst.
  2. Akten van uitgifte of levering moeten vermelden:
   1. de titel van de rechtshandeling en op welke wijze het aandeel of het beperkt recht daarop is verkregen;
   2. naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats en adres van de natuurlijke personen die bij de rechtshandeling partij zijn;
   3. rechtsvorm, naam, woonplaats en adres van de rechtspersonen die bij de rechtshandeling partij zijn;
   4. het aantal en de soort aandelen waarop de rechtshandeling betrekking heeft, alsmede
   5. naam, woonplaats en adres van de vennootschap op welker aandelen de rechtshandeling betrekking heeft.