• Boek 2 Artikel 219 (2:219 BW)

    Bijeenroepen algemene vergadering

    1. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering; bij de statuten kan deze bevoegdheid ook aan anderen worden verleend.