• Boek 2 Artikel 411 (2:411 BW)

    Eigen vermogen niet uitgesplitst

    1. In de geconsolideerde jaarrekening behoeft het eigen vermogen niet te worden uitgesplitst.
    2. Het aandeel in het groepsvermogen en in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt, wordt vermeld.