• Boek 2 Artikel 25 (2:25 BW)

  Dwingend recht

  1. Van de bepalingen van dit boek kan slechts worden afgeweken, voor zover dat uit de wet blijkt.

  Toelichting


  Geen nadere toelichting. 

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.