• Boek 2 Artikel 25 (2:25 BW)

  Dwingend recht

  Van de bepalingen van dit boek kan slechts worden afgeweken, voor zover dat uit de wet blijkt.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.