• Boek 2 Artikel 366 (2:366 BW)

  Materiële vaste activa

  1. Onder de materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
   1. bedrijfsgebouwen en -terreinen;
   2. machines en installaties;
   3. andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;
   4. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;
   5. niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa.
  2. Indien de rechtspersoon op of met betrekking tot materiële vaste activa slechts een beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht heeft, wordt dit vermeld.