• Boek 2 Artikel 367 (2:367 BW)

  1. Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
   1. aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;
   2. andere deelnemingen;
   3. vorderingen op groepsmaatschappijen;
   4. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
   5. overige effecten;
   6. overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.