• Boek 2 Artikel 10a (2:10a BW)

  Boekjaar

  Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.

  Toelichting


  Geen nadere toelichting. 

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.