• Boek 2 Artikel 28 (2:28 BW)

  Opname statuten in notariële akte

  1. Is een vereniging niet overeenkomstig het eerste lid van het vorige artikel opgericht, dan kan de algemene vergadering besluiten de statuten te doen opnemen in een notariële akte.
  2. De leden 2-5 van het vorige artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

  Toelichting

  Als een vereniging in eerste instantie niet is opgericht met notariële akte, dan kan de vereniging besluiten de statuten alsnog in een notariële akte op te nemen.

  Besluit

  Het besluit om de statuten in de notariële akte later nog op te nemen wordt genomen door de algemene vergadering. Het bestuur moet echter dit besluit uitvoeren. Dat kan de algemene vergadering niet doen.

  Volledige rechtsbevoegdheid

  Op het moment dat de vereniging haar statuten laat opnemen in een notariële akte, ontstaat er volledige rechtsbevoegdheid. Er is dan geen sprake meer van een informele vereniging, maar van een formele vereniging. De bestuurders krijgen hiermee ook een andere positie ten aanzien van hun aansprakelijkheid. Daarnaast moet de vereniging worden ingeschreven in het handelsregister. Een informele vereniging hoefde dit niet te doen.

  Geen mogelijkheid tot ongedaan maken

  Als de algemene vergadering besloten heeft de statuten te laten opnemen in een notariële akte en het bestuur heeft hier uitvoering aan gegeven, dan staat dit vast. Dit kan dus niet meer teruggedraaid worden. De statuten kunnen niet meer uit de notariële akte worden gehaald. Dit betekent dus dat een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid niet kan worden omgezet in een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Als het eenmaal een formele vereniging is, kan het niet meer een informele vereniging worden.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.