• Boek 2 Artikel 24b (2:24b BW)

  Groepsmaatschappijen

  Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

  Toelichting

  Wat zijn groepsmaatschappijen?

  Er is sprake van een groepsmaatschappij als rechtspersonen en vennootschappen met elkaar in een groep zijn verbonden. Uit de rechtspraak volgt dat sprake moet zijn van centrale leiding om van een een groep, of groepsmaatschappij te spreken. Er is sprake van centrale leiding als de vennootschap welke aan het hoofd van de groep staat, daadwerkelijk en feitelijk invloed kan uitoefenen op de onderliggende rechtspersonen en vennootschappen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.