• Boek 2 Artikel 324 (2:324 BW)

    Toepassingsbereik afdeling

    1. Deze afdeling is van toepassing, indien een naamloze of besloten vennootschap fuseert.