• Boek 2 Artikel 236 (2:236 BW)

    Authentiek afschrift van de wijziging

    1. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het handelsregister.