• Boek 2 Artikel 11 (2:11 BW)

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is.

  Toelichting

  De interne aansprakelijkheid van een bestuurder van een rechtspersoon is geregeld in artikel 2:9 BW. Externe aansprakelijkheid is geregeld in artikel 2:248 BW en artikel 6:162 BW. In Nederland kan een rechtspersoon bestuurder zijn van een andere rechtspersoon.

  In artikel 2:11 BW wordt geregeld dat een natuurlijk persoon niet bestuurdersaansprakelijkheid kan ontduiken door een rechtspersoon tussen hem en een andere rechtspersoon te schuiven. Anders gezegd; ook de bestuurder van een bestuurder is aansprakelijk. Net zolang tot er sprake is van een natuurlijk persoon. Artikel 2:11 BW is een anti-misbruikbepaling.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.