• Boek 2 Artikel 79 (2:79 BW)

  (Onder)aandelen

  1. Aandelen zijn de gedeelten, waarin het maatschappelijk kapitaal bij de statuten is verdeeld.
  2. Onderaandelen zijn de onderdelen, waarin de aandelen krachtens de statuten zijn of kunnen worden gesplitst.
  3. De bepalingen van deze titel over aandelen en aandeelhouders vinden overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen voor zover uit die bepalingen niet anders blijkt.

  Toelichting

  Aandelen hebben verschillende functies binnen de NV. Ten eerste bewijst een aandeel dat je deelgerechtigde bent in het vennootschappelijke vermogen. Daarnaast drukken aandelen bepaalde rechten en verplichtingen tegenover de NV uit. Zo kunnen er verschillende rechten aan aandelen gekoppeld zitten, bijvoorbeeld stem- of winstrechten. Maar de aandeelhouder heeft ook de verplichting om geld op zijn aandelen te storten.

   

  Onderaandelen

  De NV kent, anders dan de BV, onderaandelen. In de statuten kunnen onderaandelen bestaan of kunnen de aandelen in onderdelen worden gesplitst.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.