• Boek 2 Artikel 343b (2:343b BW)

    Schakelbepaling

    1. In het geval van vernietiging van het vonnis als bedoeld in artikel 343a lid 1 is artikel 341a van overeenkomstige toepassing.