• Boek 2 Artikel 270 (2:270 BW)

  Onverenigbare functies

  1. Commissaris kunnen niet zijn:
   1. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
   2. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
   3. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.