• Boek 2 Artikel 63h (2:63h BW)

  Voorwaarden commissaris

  1. Commissaris kunnen niet zijn:
   1. personen in dienst van de rechtspersoon;
   2. personen in dienst van een afhankelijke maatschappij;
   3. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
  2. De statuten mogen voor ten hoogste twee derden van het aantal commissarissen bepalen dat zij worden benoemd uit een kring waartoe ten minste de leden van de rechtspersoon behoren.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.