• Boek 2 Artikel 334v (2:334v BW)

    Toepassingsbereik afdeling

    1. Deze afdeling is van toepassing, indien bij een splitsing een naamloze of besloten vennootschap wordt gesplitst of wordt opgericht.