• Boek 2 Artikel 144 (2:144 BW)

    Schorsing en ontslag

    1. Een commissaris kan worden geschorst en ontslagen door degene, die bevoegd is tot benoeming, tenzij artikel 161 leden 2 en 3 of artikel 161a van dit Boek van toepassing is.
    2. Het tweede en het derde lid van artikel 134 van dit Boek zijn van overeenkomstige toepassing.