• Boek 2 Artikel 190 (2:190 BW)

    Geen aandeel

    1. Rechten die stemrecht noch aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten, worden niet als aandeel aangemerkt.