• Boek 2 Artikel 196b (2:196b BW)

    Erkenning en betekening

    1. Behoudens het bepaalde in artikel 196a lid 2 geschiedt de erkenning in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.
    2. Bij erkenning op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel wordt een gedagtekende verklaring geplaatst op het overgelegde stuk.
    3. De betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.