• Boek 2 Artikel 369 (2:369 BW)

  Voorraden

  1. Onder de tot de vlottende activa behorende voorraden worden afzonderlijk opgenomen:
   1. grond- en hulpstoffen;
   2. onderhanden werk;
   3. gereed produkt en handelsgoederen;
   4. vooruitbetalingen op voorraden.