• Boek 2 Artikel 177 (2:177 BW)

    Akte bevat statuten

    1. De akte van oprichting moet de statuten van de vennootschap bevatten. De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van de vennootschap.
    2. De naam vangt aan of eindigt met de woorden Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort tot "B.V.".
    3. De zetel moet zijn gelegen in Nederland.