• Boek 2 Artikel 177 (2:177 BW)

  Akte bevat statuten

  1. De akte van oprichting moet de statuten van de vennootschap bevatten. De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van de vennootschap.
  2. De naam vangt aan of eindigt met de woorden Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort tot "B.V.".
  3. De zetel moet zijn gelegen in Nederland.

  Toelichting

  In de akte van oprichting moeten de statuten van de BV worden opgenomen. In de statuten staan vervolgens het doel, de zetel en de naam van de BV. Daarnaast wordt hierin de interne organisatie van de BV geregeld. Hierbij is van belang dat de BV haar statutaire zetel in Nederland heeft.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.