• Boek 2 Artikel 237 (2:237 BW)

    Wijziging gedurende faillissement

    1. Gedurende het faillissement der vennootschap kan in haar statuten geen wijziging worden aangebracht dan met toestemming van de curator.