• Boek 2 Artikel 400 (2:400 BW)

    Toepassing door financiële instellingen

    1. Onze Minister van Financiën kan financiële instellingen die geen bank als bedoeld in artikel 415 zijn, op haar verzoek al dan niet onder voorwaarden toestaan afdeling 14, met uitzondering van artikel 424, toe te passen.