• Boek 2 Artikel 207b (2:207b BW)

    Aandelen voor rekening van de vennootschap

    1. Indien een ander in eigen naam aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan neemt of verkrijgt voor rekening van de vennootschap zelf, wordt hij geacht deze voor eigen rekening te nemen dan wel te verkrijgen.