• Boek 2 Artikel 81 (2:81 BW)

  Geen andere verplichtingen

  Aan een aandeelhouder kan niet, zelfs niet door wijziging van de statuten, tegen zijn wil enige verplichting boven de storting tot het nominale bedrag van het aandeel worden opgelegd.

  Toelichting

  Aandeelhouders hebben een verplichting jegens de vennootschap: geld op hun aandelen storten. Volgens artikel 2:81 BW kan de aandeelhouder geen andere verplichtingen worden opgelegd, tenzij de voortvloeien uit bestaande statuten. Dus, indien deze bestonden op het moment dat de aandeelhouder aandeelhouder werd.

  Statutenwijziging

  Er kunnen alleen extra verplichtingen aan de aandeelhouder worden opgelegd, anders dan die voortvloeien uit de bestaande statuten, indien de statuten worden gewijzigd. Daarnaast moeten alle aandeelhouders voor wie deze extra verplichtingen gaan gelden daarmee hebben ingestemd.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.