• Boek 2 Artikel 52 (2:52 BW)

    Afwijking in de statuten

    1. Voorzover van de bepalingen van deze titel in de statuten kan worden afgeweken, kan deze afwijking alleen geschieden bij op schrift gestelde statuten.