• Boek 5 Artikel 63 (5:63 BW)

  Recht op een mandelige zaak

  1. Het recht op een mandelige zaak kan niet worden gescheiden van de eigendom der erven.
  2. Een vordering tot verdeling van een mandelige zaak is uitgesloten.

  Toelichting

  Afhankelijk recht

  De eigenaar van het erf is automatisch ook eigenaar van het aandeel in de mandelige zaak. Deze kunnen niet van elkaar worden gescheiden. In andere woorden: mandeligheid is een afhankelijk recht.

  Uitzondering

  Bovenstaande is niet van toepassing als de eigenaar van het aandeel in de mandelige zaak dit aandeel (afzonderlijk van zijn erf) wil overdragen aan de overige mede-eigenaars van de mandelige zaak.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.