• Boek 5 Artikel 63 (5:63 BW)

    Recht op een mandelige zaak

    1. Het recht op een mandelige zaak kan niet worden gescheiden van de eigendom der erven.
    2. Een vordering tot verdeling van een mandelige zaak is uitgesloten.