• Boek 5 Artikel 125 (5:125 BW)

  Bevoegdheden vergadering van eigenaars

  1. Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  2. Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars. Wanneer een lid ophoudt appartementseigenaar te zijn, eindigt zijn lidmaatschap van rechtswege.
  3. Artikel 40 lid 2 van Boek 2 is van toepassing.

  Toelichting

  De vereniging van eigenaars bestaat uit verschillende organen. Het belangrijkste orgaan is de vergadering van eigenaars. Deze heeft een rest-bevoegdheid. Alle bevoegdheden die niet aan andere organen toekomen, komen toe aan de vergadering.

  Elke appartementseigenaar is automatisch lid van de vereniging. Zodra diegene geen eigenaar meer is, stopt het lidmaatschap ook automatisch. Het lidmaatschap is dus gekoppeld aan het feit dat je appartementseigenaar bent.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.