• Boek 5 Artikel 125 (5:125 BW)

    Bevoegdheden vergadering van eigenaars

    1. Aan de vergadering van eigenaars komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
    2. Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars. Wanneer een lid ophoudt appartementseigenaar te zijn, eindigt zijn lidmaatschap van rechtswege.
    3. Artikel 40 lid 2 van Boek 2 is van toepassing.